Re´ntegratie

Uitval vanwege twee gebroken benen is duidelijk en levert over het algemeen geen onwennige reacties op. ‘Goed nieuws, als de breuken geheeld zijn kun je weer aan’t werk’.

Wanneer een medewerker op psychische gronden uitvalt, is dat vaak anders. Het reïntegratie proces wordt als lastig ervaren door collega’s, leidinggevenden en de medewerker zelf. Hoe begrijpelijk ook iedereen beseft dat dat de reïntegratie zeker niet bespoedigd.

Door Welzijnstraining.nl wordt bij uitval complementair aan, en in overleg met het reguliere kanaal en de medewerker, een aanpak geformuleerd die gebaseerd is op uitgangspunten van Welzijnstraining.nl zoals bijvoorbeeld 'meten is weten' en 'praten mag, maar hoeft niet'.
Een versneld reïntegratietraject is het gevolg.


10 augustus 2021
Don't let the illusions
of your past or future
rob you of the infiniteness
of your present.

Nick Polizzi