Actie

Een man die zijn hele leven in armoede gelefd had, komt in de hemel. Hij beklaagt zich bij God. God, zo spreekt hij, ik heb mijn hele leven gemeekt en gebeden om de loterij te winnen.
Waarom hebt u mijn gebeden nooit verhoord?
God antwoordt: We hebben je verzoek gehoord en we hebben er ook alles aan gedaan om je te helpen, maar je luisterde niet naar ons.
Ik, luisteren naar jullie?
Wat had ik dan moeten doen?
Een lot kopen!


12 maart 2021
Listen to the wind
it talks
Listen to the silence
it speaks
Listen to your heart
it knows.

Indiaans gezegde