Ben je een doorbijter?

Beantwoord de volgende 12 vragen zo eerlijk mogelijk en bepaal of je een doorbijter bent.
Scoor de antwoorden met A. helemaal, B. grotendeels, C. wel enigszins, D. niet erg en E. helemaal niet.

1. Ik heb tegenslagen overwonnen om een uitdagend doel te verwezenlijken.
2. Nieuwe ideeën en projecten leiden me wel af van vorige.
3. Mijn interesses veranderen met het jaar.
4. Tegenslagen ontmoedigen me niet.
5. Ik ben een korte tijd geöbserdeerd geweest door een bepaald idee of project, maar heb later mijn belangstelling ervoor verloren.
6. Ik ben een harde werker.
7. Ik setl me vaak een doel, maar kies er dan later voor me op iets anders te richten.
8. Het kost me moeite me te concentreren op projecten die meer dan een paar maanden vergen.
9. Ik maak alles af waar ik aan begin.
10. Ik heb een doel bereikt dat jaren werk heeft gekost.
11. Mijn interessse gaat elke paar maanden uit naar iets nieuws.
12. Ik ben ijverig.
Bron: Ode nr. 151.

10 augustus 2021
Don't let the illusions
of your past or future
rob you of the infiniteness
of your present.

Nick Polizzi